kho sản phẩm vải len màu xanh quân đội ý

Vải len là gì?Phân loại và cách bảo quản vải len