số lượng lớn indonesia

Danh sách quốc gia theo dân số – Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia · CC-BY-SA 授權下的文字預估閱讀時間: 13 分鐘

Dân số Indonesia mới nhất (2022) - cập nhật hằng ngày - DanSo.Org

Dân số Indonesia mới nhất (năm 2022) là2 người vào 1 Tháng Hai, được cập nhật hằng ngày. ... Lực lượng lao động bao gồm dân số từ 15 đến 64 tuổi. Tổng tỷ lệ …

預估閱讀時間: 7 分鐘

Danh sách quốc gia Đông Nam Á – Wikipedia tiếng Việt