vận chuyển container khung

Cước vận tải container giảm nhưng khủng hoảng chuỗi cung ứng …

2022年6月2日· Cước vận tải container đã giảm đáng kể từ tháng 3 năm nay, nhưng khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp diễn. Mặc dù cước vận tải container đã …

1.2/5

Cuộc khủng hoảng vận chuyển toàn cầu ai hưởng lợi?

18 tháng sau dịch Covid-19 bùng phát, mạng lưới vận chuyển toàn cầu vẫn trong tình trạng khủng hoảng. Các hãng vận chuyển kiếm lời kỷ lục khi giá vận chuyển tăng vọt. Theo …

Các loại container vận chuyển hàng hóa - Nguyen Dang Viet Nam …