que nóng điện sợi thủy tinh

Sợi thủy tinh là gì? có độc hại không? đặc điểm, ứng dụng