quần áo chống cháy ngọn lửa 97 loại lửa thắp sáng

QUẦN ÁO CHỐNG CHÁY LÀ GÌ? CÓ MẤY LOẠI? CẦN TÌM HIỂU …

Quần áo chống cháy có đặc điểm vải dày, chịu được nhiệt độ cao từ 500-700-1000-1500 độ C. Quần áo bắt cháy chậm chịu được ngọn lửa trần từ 2-8 giây. Tùy vào môi …

Quần Áo Chống Cháy, Chịu Nhiệt Yutraco- Phòng Cháy Phúc Thành